انتخابات مجلس نهم

من رای نمی دهم…!!

من رای نمی دهم شاید انتخابات نمایشی باشد.

من رای نمی دهم چون گرانی بیداد می کند. و از شرایط موجود ناراضی هستم .

من رای نمی دهم چون به بزرگی حوزه انتخابی خودم اعتراض دارم.

من رای نمی دهم چون تعداد کاندیداهای شهرم زیاد است و هیچ کدام رای نمی آورند.

من رای نمی دهم چون به نظر من کاندیدای مورد نظرم نیامده است .

من رای نمی دهم چون احساس می کنم برای شهرم کاری نشده است.

من رای نمی  دهم چون احساس  می کنم نماینده مجلس نتوانسته مسئولین پرکاری برای شهرم انتخاب کند .

من رای نمی دهم چون احساس می کنم رای من تاثیری در نتایج انتخابات ندارد.

من رای نمی دهم چون می دانم قرار نیست اوضاع تغییر کند یا بهتر شود.

من رای نمی دهم چون دلیلی برای رای دادن ندارم .

 

 

و آنچه وجدان ما می گوید و آخر بدان عمل می کنیم:

ما رای می دهیم… .

مار ای می دهیم چون وظیفه عرفی و شرعی مان ایجاب می کند.

ما رای می دهیم چون می دانیم مشکلات مملکتمان با حضور ما سریعتر حل می شود.

ما رای می دهیم چون معتقدیم که مملکتمان به سوی سربلندی واقتدار در حرکت است.

ما رای می دهیم چون  مطمئنیم افرادی متخصص و متعهد کاندیدا هستند .

ما رای می دهیم چون  مطمئنیم  اگر انتخابات نمایشی بود برخی رسانه ها اینطورجانبدارانه وارد عرصه نمی شدند.

ما رای می دهیم تا نظام پایدار بماند  و به حکومت جمهوری اسلامی یعنی حکومت مردمسالار دینی معتقدیم.

ما رای می دهیم چون مثل برخی باور نداریم که آمریکا و وابستگانش قرار است روزگار بهتری را برایمان رقم زنند.

ما رای می دهیم چون حضور ما موجب استحکام پایه های نظام و یاس دشمنان خواهد شد.

 

ما رای می دهیم چون می دانیم نماینده ای که با تعداد رای بالا به مجلس برود قدرت بیشتری برای پی گیری امور دارد.

 

خلاصه اینکه ما رای می دهیم ، چون هزاردلیل برای آن داریم و حتی یک دلیل از جنس انقلاب ، برای رای ندادن نیافته ایم.


/ 2 نظر / 17 بازدید
ایرن

سلام شما ساکن تهرانین؟

سيمين

پمممممممم¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨€¨€ ،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€ ،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€ ،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€¨€،،،،¨€ ،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€،،،،،،¨€ ،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€ ،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€ ،،،،¨€▒▒▒¨ˆآپممممممممˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،¨€¨€▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€،،،،¨€ ،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒▒▒