پیامک حجاب

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

می خواهند آزادی شما را با آزادی سلب کنند ، آزادی ناسالم در شما ایجاد کنند و آزادی حقیقی را از شما بگیرند. امام خمینی(ره)
ای زن به تو اینگونه خطاب است***زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب است 
حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.
 حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است. 
حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.
حجاب مانند دُر در صدف است.
حجاب کلید نزدیکی به حضرت زهرا (علیهاالسلام) است

حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند..
حجاب صدفی است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.
به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند..
کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان ..
حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.
زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند.
غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب.
خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من  (پیام شهدا(

گل عفاف در بوستان حجاب می روید وعطرپاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.
کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
 خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام شهدا)
حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.
زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

/ 0 نظر / 13 بازدید