زن با حجاب مانند گوهر در صدف

زن هم مثل گوهر گرانبهایى است که باید محفوظ باشد. اسلام زن را جواهر گرانبهاى هستى مىداند و براى او شخصیت والایى قائل است و او را انسانى کامل شناسانده و حجاب را همچون گاوصندوق و صدف و ویترین، و پوشش را بهترین وسیله براى حفظ و ثبات شخصیت زن معرفى کرده است.

آنهایى که زن را تشویق و ترغیب به آرایش و تزئین و نمایش زیبائیهاى جسمى میکنند در حقیقت زن را فاقد شخصیت و روح انسانى میشمارند.

تجربه این مطلب را ثابت کرده. قبل از ظهور اسلام نه تنها زنان ارزشى نداشتند، بلکه با داشتن یک دختر ننگ به حساب مىآمدند در چنین جامعه اى بى حجابى که علامت آن بى ارزشى بود رواج داشت.

اسلام مقام زن را بالا بُرد و شخصیت او را مورد تکریم قرار داد و با آوردن قانون حجاب حفظ و دوام این شخصیت را براى همیشه بیمه کرد.

دکتر گوستاولبون مورخ معروف فرانسوى مىگوید: این مطلب نیز روشن شد که اسلام در بهبودى وضع زن بسیار کوشیده و اولین مذهبى است که مقام زن را بالا برده و روى هم رفته زنان مشرق زمین از نظر احترام و شخصیت علمى و تربیتى و سعادت بهتر از زنان اروپائى هستند.

اسلام نه تنها زن را یک انسان کامل مىداند بلکه احترام به او را ملاک کرامت انسان معرفى مىکند: آقا رئیس اسلام حضرت رسول اللّه صلّى الله علیه وآله وسلّم فرمود: ما اَکْرَمَ النِّساءِ اِلاّ الْکَریم وَ ما اَهانُهُنَّ اِلا الْلَئیم.

هرگز زنان را گرامى نمى دارند مگر کریمان با کرامت و به آنان اهانت نمى کنند مگر لئیمان بى ارزش.

خانم ایفیلین کوبالاد نویسنده انگلیسى، که بالا خره به اسلام گروید و مسلمان شد، در کتاب بسوى خدا مىگوید: در مقام و بزرگى زن در اسلام همین بس که مسلمین او را حرم که از احترام و حرمت گرفته شده مىخوانند.

بدین اساس حجاب وسیله اى است در خدمت زن تا موفّقیت خویش را در جامعه تحکیم کرده و شخصیّت و احترام خویش را فزونى بخشد.

ویلیام جمیس روانشناس معروف در تأ یید این مطلب چنین مىگوید: زنان دریافتند که دست و دل بازى مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.

قرآن مىفرماید:

اى پیامبر به همسران و دخترانت و همه زنان مسلمان بگوى که: حجاب و روسرى شان را به خود نزدیک سازند تا (به عفاف) زنان عفیفى شناخته شوند ومورد آزار اوباشان قرار نگیرند. خداوند آمرزنده و مهربان است.

  • عصمتیان را به مقام جلال جلوه حرام است مگر با حلال
  • جلوه حرام است مگر با حلال جلوه حرام است مگر با حلال
/ 0 نظر / 9 بازدید