حجاب ارزشی منطبق با فطرت و طبیعت انسانها

شرع مقدّس اسلام هم برای این حدودی را معیّن و مشخّص کرده و کسانی که معتقد و مؤمن هستند نمی شود که این طوری با حجاب برخورد کنند.البته ممکن است کسانی بی خبر و بی اطّلاع باشند بایستی اینها را با حجاب آشنا کرد.حتی ممکن است کسی حجاب را به خوبی رعایت کند و کاملاً محجّب باشد اما به احکام حجاب و فلسفه ی حجاب و فواید آن اطّلاعی ندارند و قدر آن را نمی دانند. در مقابل این بی اطلاعی و نیز بی اطلاعی بر اثر کوتاهی خانواده ها و محیط و اجتماع وظیفه ی تک تک آنهاییست که به این مسئله به خوبی آگاهند.حجاب نیز مانند نماز بر ما واجب است و باید آنرا به خوبی رعایت کنیم و ازکوتاهی در آن بیم داشته باشیم . برهنگی به طور ذاتی و برخلاف خواست فطرت ماست. چنانکه حضرت آدم و حوا بعداز خوردن میوه ممنوعه و فرستاده شدن بر روی زمین لباسهای بهشتی از تنشان خارج شد و لخت بر زمین فرود آمدند و همان لحظه بر اساس فطرت خود با برگهای درختان خود را پوشاندند که این نمونه زیبایی برای فطری بودن حجاب است.

شهید مطهری در این باره می فرمایند:((اگر برهنگی تمدن بود که حیوانات از ما متمدن ترند. زیرا نیازی به لباس ندارند.))

همچنین تمدن و اصالت هر قوم و فرهنگی از لباس آن قوم ناشی می شود ، قومی که برای خود لباس محلی نداشته باشد اصالت ندارد .یعنی پوشش هر قوم برای آن قوم اهمیت فراوانی دارد.

علی هذا،لباس های محلی که از قرنها پیش در آن قوم مرسوم بوده نشان دهنده ی میزان دقت آن قوم بر عفاف و حجاب است. لباس های محلی هندی ، چینی ، عربی، ترکی، مصری و .... همگی از پوششی کامل و به دور از برهنگی هستند. بنابر این می توان گفت برهنگی بعد ها وارد فرهنگ ها شده و کم کم در حال نابودی این فرهنگهاست.

/ 1 نظر / 4 بازدید
عاشق کوهستان

باسلام و عرض ادب[گل] به به متشکرم زنده باشید[قلب] یا حسین (ع)